Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!"
  • Cunoaște produsele noastre

    Produsele QUIB respectă, întru-totul, sistemul cradle-to-cradle: verde, design modern, nici un reziduu.

  • Cunoaște produsele noastre

    Produsele QUIB respectă, întru-totul, sistemul cradle-to-cradle: verde, design modern, nici un reziduu.